Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului

I.
INTRODUCERE

1.
Prezentul act reglementează modalitatea și cadrul de interacțiune
dintre PRESTATOR (S.C. LIAMIR
CONSULTING S.R.L)
și UTILIZATORUL platformei www.psihologlinia1.ro.

2.
În continuare, pentru utilizarea site-ului, utilizatorul trebuie să
cunoască, să accepte și să respecte prevederi ce țin de:

 1. Termenii
  și condițiile generale de utilizare (cuprinși în prezentul act)
 2. Politica
  privind utilizarea cookie
 3. Protecție
  GDPR și politica de confidențialitate

3.
Site-ul reprezintă o divizie a Campaniei Cu
Toții în Linia Întâi
,
derulată în scop umanitar de strângere de fonduri pentru
achiziționarea de echipamente și consumabile medicale necesare în
prevenirea și tratarea cazurilor de infestare cu Covid-19. Detaliile
campaniei pot fi consultate accesând site-ul campaniei
https://1cm.ro/.
Organizația beneficiară acestei campanii fiind Asociația de Cruce
Roșie Suceava https://crucearosiesuceava.ro/.

4.
Această platformă de suport psihologic -www.psihologlinia1.ro
poate fi utilizată în mediul online cu sau fără direcționare
către rețelele de comunicație offline (rețelele telefonice) sau
alte aplicații online (Whats’app).

5.
Serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestor canale se
adresează exclusiv persoanelor ce ocupă funcții în cadru
sistemului medical de sănătate și a forțelor de oridine de pe
întreg teritoriul României, care sunt implicate în mod activ în
gestionarea situației provocate de pandemie.

6. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din aceste documente- Termenii și condițiile generale de utilizare, Politica privind utilizarea cookie, Protecție GDPR și politica de confidențialitate, după bunul plac și în conformitate cu evoluția legislației în vigoare, fără notificare sau înștiințare prealabilă, în orice moment și în orice împrejurare.

7.
Dacă nu sunteți de acord cu termenii, condițiile și prevederile
de funcționare a acestui site, vă rugăm să părăsiți acest
site. Continuarea utilizării acestuia semnifică acordul
dumneavoastră cu privire la acestea.

8.
Amintim că site-ul, respectiv Prestatorul, nu răspunde (și nu
poate fi ținut responsabil) de modul de prestare a serviciilor
psihologice puse la dispoziție prin intermediul platformei. De
asemenea, nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește
contactarea de viruși ca urmare a accesării și utilizării
site-ului.

II.
SERVICII OFERITE

1.
Prestatorul pune la dispoziția utilizatorilor (cadre medicale sau
forțe de ordine) servicii de suport psihologic în caz de nevoie, în
mod gratuit și fără costuri percepute utilizatorilor.

2.
Serviciile sunt prestate de către psihologi ce și-au oferit acordul
în oferirea de disponibilitate și suport psihologic voluntar de la
distanță. Serviciile prestate de către aceștia se supun (și
trebuie să se supună) prevederilor Legii nr. 213/2004, Codului
Deontologic și altor prevederi aferente Colegiul Psihologilor din
România, ce reglementează activitatea acestor specialiști.

3.
Aceste servicii de suport psihologic de la distanță sunt oferite în
mod gratuit utilizatorilor, în conformitate cu specificațiile de
disponibilitate comunicate și afișate. Programul și orele de
funcționare pot fi modificate de Prestator fără anunțarea
prealabilă a utilizatorilor, în baza acordurilor de voluntariat
încheiate cu psihologii înscriși și în baza caracterului de
criză a situației deservite.

4.
Site-ul și psihologii înscriși își rezervă dreptul de a limita,
alege, restricționa sau bloca în totalitate accesul utilizatorilor
la site și la serviciile puse la dispoziție prin intermediul
acestuia fără anunțarea sau notificarea utilizatorului în cauză
sau a altor utilizatori.

III.
DREPTURI

 1. DREPTURILE
  PSIHOLOGILOR ÎNSCRIȘI

1.1.
Dreptul de a-și alege singuri disponiblitatea.
Psihologii
care și-au dat acordul în ceea ce privește înscrierea lor în
program și afișarea disponibilității și a datelor personale în
cadrul platformei www.psihologlinia1.ro au dreptul de a-și alege în
mod independent orele de disponibilitate alocate suportului
utilizatorilor în mod voluntar. Comunicarea acestei disponibilități
este cuprinsă în cadrul acordului încheiat și semnat cu
Prestatorul site-ului.

1.2.
Dreptul de a gestiona apelurile și situațiile din cadrul acestora
în mod independent.
În
calitate de specialist, psihologul va gestiona fiecare situație din
cadrul apelurilor în mod independent, autonom, în baza formării și
respectării Codului Deontologic și al Legii 213/2004 ce prevede
funcționarea independentă a psihologilor în cadrul prestării
serviciilor.

1.3.
Dreptul de a limita, restricționa sau bloca accesul apelanților
.
Fiecare psiholog poate limita acesul unor utilizatori la serviciile
puse la dispoziție de către acesta, poate gestiona apelanții sub
decizie proprie și poate restricționa accesul în cazul în care
decide că utilizatorul nu respectă prevederile de funcționare a
site-ului, solicită în mod abuziv și nejustificat în mod obiectiv
serviciile psihologice sau prezintă atitudine/limbaj neconforme
respectului și bunului simț. De asemenea, poate propune celorlalți
psihologi înscriși blocarea utilizatorului.

2.
DREPTURILE UTILIZATORULUI

2.1.
Dreptul la confidențialitatea identității sau anonimat.
Pentru
protejarea identității și integrității imaginii utilizatorului,
acesta beneficiază de dreptul de a-și păstra identitatea (numele
și/sau funcția/ instituția) anonimă față de psihologul la care
apelează și care prestează serviciul psihologic.

2.2.
Dreptul de a solicita un număr nelimitat de ședințe.
Utilizatorul
poate beneficia de oricâte ședințe dorește/consideră personal că
are nevoie, pe întreaga durată a situației de criză, fără a
exista o limită în ceea ce privește frecvența acestora. Durata
ședințelor este recomandat a fi de 30 de minute, cu posibilitate de
prelungire înca alte maxim 30 de minute, dacă psihologul care
conduce ședința consideră necesar și util persoanei apelante. În
ceea ce privește frecvența cu care poate fi apelat același
psiholog, acest aspect este gestionat și decis în întregime de
către psihologul în cauză, în baza principiilor de etică a
muncii și a Codului Deontologic.

2.3.
Dreptul de a raporta site-ului sugestii de îmbunătățire și
recenzii ale ședințelor
.
În caz de nemulțumire, ca modalitate de exprimare și înștiințare
a situațiilor neconforme așteptărilor utilizatorului, acesta poate
contacta și informa Prestatorul cu privire a modul de derulare și a
motivelor de insatisfacție în ceea ce privește utilizarea
site-ului și interacțiunii cu psihologul/ii înregistrați. Datele
de contact la care se pot raporta astfel de situații sunt cuprinse
în secțiunea de Contact
a prezentului site.

3.
DREPTURILE DE GESTIUNE

3.1.
Prestatorul
își rezervă dreptul de a
modifica în orice fel

atât
conținutul cât și funcționalitatea

acestei platforme, a termenilor și condițiilor de funcționare, de
a limita accesul la această platformă sau de a închide această
platformă în orice moment și în baza oricărui motiv, fără
notificare prealabilă și nu va fi răspunzător sub nici o formă
de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări.

3.2.
Prestatorul își rezervă dreptul de a
centraliza

numele, profesiile și temele abordate în cadrul ședințelor, în
scop intern de monitorizare. Aceste date sunt protejate conform
legislației în vigoare – a se vedea Protecția
GDPR și politica de confidențialitate- și
sunt utilizate strict în scop de monitorizare și arhivare a
activității de către Prestator și site.

IV.
OBLIGAȚII

1.
OBLIGAȚIILE PSIHOLOGILOR ÎNSCRIȘI

1.1.
Să respecte codul Deontologic al Psihologilor și prevederile Legii
213/2004.

1.2.
Să respecte disponibilitățile declarate. Odată comunicat un
interval de disponibilitate acesta trebuie respectat, prin preluarea
apelurilor aferente acelor ore și livrarea suportului psihologic
necesar. Implicarea voluntară se realizează pe o perioadă minimă
de 6 săptămâni.

1.3.
Să raporteze site-ului situațiile de excepție, neprevăzute,
urgente.

1.4.
Fiecare psiholog înregistrat are obligația de a păstra
confidențialitatea ședințelor, conform eticii muncii și
prevederilor de confidențialitate expuse mai jos.

2.
OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

2.1.
Obligația de a utiliza site-ul doar în scopul pentru care a fost
creat.

2.2.
Obligația de a solicita suport psihologic la nevoie, în baza
profesiei practicate.

2.3.
Obligația de confidențialitate a modului de desfășurare a
ședințelor. Utilizatorului îi este interzis să facă publice
orice nemulțumiri cu privire la derularea ședințelor sau în ceea
ce privește ajutorul solicitat. Este obligat să păstreze în bună
imagine indentitatea psihologilor și de a nu face publice pe
rețelele de socializare sau pe alte canale de comunicare online și
offline motivele nemulțumirii sale sau orice conținut cu caracter
defăimător. Orice acțiune în acest sens va fi înaintată spre
gestiune organelor competente.

VI.
CONFIDENȚIALITATE

1. Confidențialitatea datelor de identificare. Pentru a putea presta servicii către utilizatori, Prestatorul, respectiv psihologii înscriși, pot solicita anumite date cu caracter personal sau alte informații utilizatorilor. Prestatorul se angajează să prelucreze, să păstreze și să protejeze cu maximă responsabilitate datele personale, respectând legislația GDPR în vigoare și Politica de confidențialitate – link.

2.
Confidențialitatea situațiilor discutate.
Conținutul
ședințelor, temele abordate, detaliile tehnice și organizatorice
menționate cu ocazia prestării serviciilor de suport psihologic
rămân întotdeauna confidențiale și cunoscute doar de către
psihologul care a susținut ședința în cauză. Astfel, orice
repere, indicii sau informații care duc la posibilitatea
identificării, reprezintă sau ar putea cauza eventuale neplăceri
utilizatorului rămân strict confidențiale.

V.
LIMITAREA
RĂSPUNDERII

1.
Utilizarea site-ului www.psihologlinia1.ro se face pe propria
răspundere și responsabilitate a utilizatorului. În nicio
împrejurare Prestatorul sau oricare reprezentant sau psiholog
înscris nu poate fi ținut responsabil pentru motive de nemulțumire
personală sau modificare de situații care apar în viața
utilizatorului prin accesarea și utilizarea site-ului și a
serviciilor de suport psihologic oferit.

2.
Ca prevedere a siguranței activității pe Internet, Prestatorul nu
este responsabil și nu poate fi ținut responsabil de situațiile de
incapacitate de prestare a serviciilor din motive independente de
acesta, din motive de securitate generală pe Internet, în caz de
erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (inclusiv și
fără a se limita la prezența și acțiunea virușilor) ale
liniilor de comunicare, ale componentelor hardware și software
(inclusiv aplicații adiacente) independente de controlul
Prestatorului.

VI.
DISPOZITII FINALE

1. Prin utilizarea site-ului, utilizatorul declară că a luat la cunoștință prevederile expuse în TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE cuprinse mai sus, Politica privind utilizarea cookie, respectiv Protecția GDPR și Politica de confidențialitate și respectă clauzele prezentate în fiecare dintre aceste materiale.

2.
Pentru clarificări, informare suplimentară sau sugestii de
îmbunătățire vă rugăm să contactați Prestatorul la.........

TOP